Deklaracje performance i certyfikaty produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi są ważne również dla uzyskania ulg w zakresie „Bonusu wody”. W każdym dokumencie, specyficznym dla danego typu produktu, zawarte są informacje techniczne na temat przepisów branżowych, deklarowanych parametrow produktu, ilosci spłukiwanej wody (jeśli wymagane), oraz wszelkich urządzeń, na których zostały przeprowadzone testy.

Performance misek wc
Download
Performance bidetów
Download
Performance pisuarów
Download
Performance brodzików
Download
Performance umywalek
Download