Noty prawne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Ta strona internetowa została stworzona i jest zarządzana z jak największą starannością. Niemniej jednak, GSI ceramica nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i/lub niedokładności informacji zawartych na stronie. GSI ceramica nie będzie odpowiedzialna za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania z tej strony internetowej, o ile nie można jej winić za umyślne działanie (zamierzone) lub poważne zaniedbanie. Jeśli na tej stronie internetowej inne strony odnoszą się do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie, GSI ceramica nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za ich zawartość. Linki do takich zewnętrznych stron internetowych są identyfikowalne i oznaczone jako takie. GSI ceramica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach produktów w dowolnym momencie, które mogą się różnić w zależności od kraju.

PRAWA AUTORSKIE

© Copyright Gruppo Sanitari Italia S.p.A., Gallese (VT) – (Italia). Wszelkie prawa są zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika, nagrania dźwiękowe, animacje, filmy i ich rozmieszczenie na stronach internetowych GSI ceramica są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami prawnymi . Zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody. Niektóre zdjęcia dostępne na tej stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu osób trzecich.

MARKI FABRYCZNE (FACTORY BRANDS)

GSI ceramica jest znakiem towarowym Gruppo Sanitari Italia S.p.A. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie marki fabryczne (nazwy, loga i emblematy) umieszczone na tej stronie internetowej podlegają ochronie handlowej na rzecz GSI Ceramics.

SPRZEDAŻ ONLINE PRODUKTÓW GSI CERAMICA – WAŻNE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Zauważono oferty produktów marki GSI w sprzedaży online. Informujemy użytkowników internetu, że żadna włoska strona ani operator nie jest na dzień dzisiejszy upoważniony, w żadnej formie, domyślnej ani wyraźnej, do sprzedaży produktów marki GSI za pośrednictwem kanału online. Sprzedaż online produktów GSI nie jest dozwolona przez naszą politykę handlową, ponieważ utrudnioloby to bezposredniemu sprzedawcy wsparcie posprzedażowe ( gdyby bylo niezbedne )przewidziane przez Kodeks Konsumencki . W związku z tym prosimy o ostrożność w przypadku wszelkiego rodzaju ofert i promocji znajdujących się na stronach e-commerce, które nie są wyraźnie wskazane na oficjalnej stronie internetowej www.gsiceramica.it. Zachęcamy jednak użytkowników do sprawdzenia legalnego pochodzenia oferowanych produktów.